Địa chỉ: Mầm non Lương phong 2
 22/10/15  Công đoàn trường  174
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG 2
 05/10/15  Công đoàn trường  148
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG 2
 05/10/15  Công đoàn trường  178
Công đoàn trường MN Lương Phong 2
 20/10/14  Công đoàn trường  132
TRƯỜNG MN LƯƠNG PHONG 2 LONG TRỌNG TỔ CHỨC MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10